AWP Nordic Products AB levererar utrustning och processlösningar för rening av dricksvatten och avloppsvatten, huvudsakligen på de polska och ukrainska marknaderna. Våra lösningar är baserade på svenska produkter bl.a. DynaSand, Johnsson Lamella och DynaDisc.

Dessa produkter används i följande applikationer:
Enligt önskemål levererar vi utvald utrustning eller en komplett paketlösning.
Vi offererar följande:
Vi har dessutom tillverkning i egen regi av konstruktioner (bl a tankar, kranar för varvsindustrier) och andra konstruktioner (bl a bryggor, trappor, avfallscontainrar) av svart och rostfritt stål.
AWP Nordic Products AB
Nordic Water Products AB-s representant i Polen och Ukraina

© AWP Nordic Products AB. All Rights Reserved.