Separator Lamella
Separator Johnson Lamella, model LT jest urządzeniem przeznaczonym do oddzielania cząstek stałych (osadu) od płynów, zazwyczaj wody. Model LT jest połączeniem jednostki sedymentacyjnej z zagęszczaczem osadu, który szczególnie nadaje się do uzdatniania płynów o dużej zawartości osadu, a także do zastosowań, w których wymagane jest uzyskanie osadu o dużej zawartości cząstek stałych. Separator Lamella może być również połączony ze zbiornikiem flokulacyjnym.

Płyn podlegający oczyszczeniu wprowadzany jest przez wlot Separatora Lamella do kanałów wlotowych. Stamtąd, za pośrednictwem wewnętrznych portów wlotowych, płyn przechodzi do zespołu/zespołów płyt. Jeśli Separator Lamella połączony jest ze zbiornikiem flokulacyjnym, płyn podlega flokulacji przed wpływem do separatora. Kiedy nieoczyszczony płyn przepływa przez zespół/zespoły płyt, cząstki (osad) osadzają się na płytach (tzw. lamellach). Na płytach tych będzie tworzyć się warstwa osadu, która pod wpływem siły grawitacyjnej osunie się do zagęszczacza osadu. Stamtąd osad zostanie usunięty przez ujście. Usunięcie osadu odbywa się poprzez zgarniacz wyposażony w „płotek” zgarniający, który również usprawnia proces zagęszczania. Oczyszczona woda wypływa ujściem poprzez kanały odpływowe.

Więcej informacji...


AWP Nordic Products AB
jest przedstawicielem Nordic Water Products AB w Polsce i na Ukrainie


© AWP Nordic Products AB . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.