DynaSand – filtracja piaskiem
Filtr DynaSand jest systemem unikalnym. Po zrozumieniu zasad jego działania, trudno zdecydować się na inne rozwiązanie. W czasie naszego ponad 20-letniego istnienia na rynku zainstalowaliśmy ponad 15.000 takich filtrów na całym świecie. Zasada jego funkcjonowania jest bardzo prosta. Nie ma w nim ruchomych części, zbiorników magazynowych, tradycyjnych pomp i zaworów automatycznych.

Filtry DynaSand używane są w zakładach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, a także w przemyśle papierniczym, chemicznym, metalowym, w górnictwie i wydobywaniu minerałów, przemyśle spożywczym i przy obróbce powierzchni – wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków.

Filtr DynaSand jest filtrem działającym bez przerwy, tzn. nie trzeba go wyłączać z eksploatacji w celu przeczyszczenia. Wpływająca woda czyszczona jest przez piasek opadający na dno zbiornika. Jednocześnie zabrudzony piasek oczyszczany jest w płuczce, a odseparowane zanieczyszczenia usuwane są z wodą popłuczną.

Dalej >>


AWP Nordic Products AB
jest przedstawicielem Nordic Water Products AB w Polsce i na Ukrainie


© AWP Nordic Products AB . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.