DynaDisc
Mikrofiltracja jest uznaną techniką skutecznego usuwania cząsteczek z różnego rodzaju cieczy przy stosunkowo niskich kosztach. Filtr DynaDisc to mikrosito składające się z dysków. Posiada opatentowany system uszczelnień, który gwarantuje, że proces oczyszczania nie będzie zakłócony przez nieprzefiltrowaną wodę wprowadzaną do filtra. System płytek wiodących we wnętrzu dysków filtrowych eliminuje ryzyko zmniejszenia wydajności filtra z powodu spadku masy filtracyjnej. Równocześnie system podnosi bezpieczeństwo urządzenia, gdyż płytki wiodące usuwają ciała obce z filtra do kanału wylotowego. Cały filtr jest solidnej konstrukcji. Wszystkie części, które narażone są na przeciążenia, poddaje się komputerowej analizie zmęczeniowej metodą elementów skończonych.

Filtr DynaDisc składa się z jednej lub kilku obracających się tarcz (1) zamontowanych na stałe na centralnym trzonie. System sterowania znajduje się po przeciwnej stronie podłączeń przewodów. Ciecz dopływa do filtra poprzez wlot (2) i wypływa na tarcze przez otwory w trzonie. Przepływ cieczy jest wymuszony przez ciśnienie hydrostatyczne. Jeśli występuje taka potrzeba urządzenie dzieli filtrat na dwie fazy, tj. filtrat wstępny (3) i filtrat końcowy (4). W czasie procesu filtracji masa filtracyjna jest nadbudowywana wewnątrz elementu filtracyjnego. Przewody i dysze spryskiwacza (5) instalowane są w celu usuwania masy filtracyjnej, która spada do rynienki odpływowej (6) i jest następnie odprowadzana z filtra przez wylot (7).

Więcej informacji...


AWP Nordic Products AB
jest przedstawicielem Nordic Water Products AB w Polsce i na Ukrainie


© AWP Nordic Products AB . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.